Wezenpensioen

Indien je komt te overlijden bestaat er onder een aantal voorwaarden recht op een pensioenuitkering voor je kinderen. Dit heet wezenpensioen. Het wezenpensioen wordt volgend op de maand  van overlijden uitgekeerd en stopt als het kind 18 jaar is. De uitkering wordt voor studerende kinderen tot uiterlijk 27 jaar verlengd. Ook pleeg- en stiefkinderen komen onder voorwaarden in aanmerking voor wezenpensioen.