Financiële positie

Het bestuur van Pensioenfonds Coram houdt u graag op de hoogte van de financiële positie van het fonds. Een graadmeter voor de financiële gezondheid van het fonds is de dekkingsgraad. Een dekkingsgraad van 100% geeft aan dat het fonds precies genoeg vermogen heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. De dekkingsgraad eind december 2023 is 115,85%.

Om de dekkingsgraad weer op het vereiste niveau te brengen heeft het bestuur een herstelplan en heeft dat ingediend bij de toezichthouder de Nederlandsche Bank. Hierin staat op welke manier het pensioenfonds weer financieel volledig  gezond kan worden.

Onderstaand een overzicht van het verloop van de dekkingsgraad.

Datum

Dekkingsgraad

30-04-24 120,27% 
31-03-24 119,41% 
29-02-24  118,19% 
31-01-24 116,19%
31-12-23 115,85% 
30-11-23 119,17% 
31-10-23 117,54% 
30-09-23 120,76% 
31-08-23  118,65% 
31-07-23 120,02% 
30-06-23 116,52% 
31-05-23 114,90% 
30-04-23 114,04% 
31-03-23 114,38% 
28-02-23 116,19% 
31-01-23 114,61% 
31-12-22 111,70% 
31-12-21 106,33% 
31-12-20   97,03% 
31-12-19   97,30% 
31-12-18   95,30% 
31-12-17  101,40% 
31-12-16     94,90% 
31-12-15    95,60%
31-12-14   103,20%