Het pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Coram is in 1977 opgericht als ondernemingspensioenfonds voor de aangesloten ondernemingen (op dit moment: Coram International B.V. te Geldrop; DPI B.V. en haar dochterondernemingen te Geldrop; Tiger Beheer B.V. te Geldrop; Tiger Nederland B.V. te Geldrop; Tiger Products B.V. te Geldrop; Van Loon/Sealskin B.V. te Waalwijk). Het pensioenfonds verstrekt op basis van het pensioenreglement pensioenen terzake van ouderdom en overlijden aan de deelnemers, gewezen deelnemers, gepensioneerden en aan hun nabestaanden.