Definitie pensioen

 

Ouderdomspensioen

Dit is de uitkering die u als gepensioneerde maandelijks ontvangt vanaf het moment dat u de pensioenleeftijd heeft bereikt. U ontvangt ouderdomspensioen gedurende de rest van uw leven.

Partnerpensioen

Standaard is er een uitkering geregeld voor uw eventuele partner in het geval u als oud-werknemer of gepensioneerde komt te overlijden. Dit heet partnerpensioen.

Wezenpensioen

Wezenpensioen is een uitkering die uw (minderjarige) kinderen ontvangen indien u als oud-werknemer of gepensioneerde komt te overlijden.