Partnerpensioen

Partnerpensioen is een uitkering voor je (eventuele) partner in het geval je komt te overlijden. Je bent via Stichting Pensioenfonds Coram automatisch verzekerd voor partnerpensioen. Je  partner ontvangt een uitkering wanneer je na pensionering overlijdt, maar ook wanneer je tijdens je huidige dienstverband overlijdt. Het partnerpensioen wordt uitbetaald vanaf de eerste dag van de maand na overlijden, tot en met de laatste dag van de maand waarin de achterblijvende partner overlijdt. Je partner heeft geen recht op partnerpensioen als jullie op of na de pensioendatum het partnerschap aangaan.

Geen partner?

Partnerpensioen bouw je altijd op, met of zonder partner. Op de pensioendatum kun je er voor kiezen om je partnerpensioen om te laten zetten in extra ouderdomspensioen. Dit kan ook als je wel een partner hebt, maar je partner bijvoorbeeld een (hoger) eigen ouderdomspensioen heeft opgebouwd.