Laag 1
Welkom bij Stichting Pensioenfonds Coram! U bouwt verplicht pensioen bij ons op via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse Uniform pensioenoverzicht, op www.mijnpensioenoverzicht.nl en op uw persoonlijke pensioenpagina nadat u bent ingelogd op www.corampensioenfonds.nl. Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleid maatschappelijk verantwoord beleggen. Dit beleid vindt u bij de documenten.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van Stichting Pensioenfonds Coram. U kunt laag 2 en 3 vinden op www.corampensioenfonds.nl/pensioen123 of opvragen bij de administratie van het pensioenfonds, telefoon 085 - 2104093. 

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

ouderdomspensioen

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen.

arbeidsongeschiktheidspensioen
Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door, maar u betaalt dan zelf geen premie meer, of een evenredig lagere premie.
partner_en_wezenpensioen_opbouw

Overlijdt u? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw (jonge) kinderen wezenpensioen. reglement

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Kijk dan op www.corampensioenfonds.nl of klik door naar het pensioenreglement.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

geen_arbeidsongeschiktheidspensioen
Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen.    

Hoe bouwt u pensioen op?

drie_pijlers

U bouwt op drie manieren pensioen op:
A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
B. Pensioen bij Pensioenfonds Coram. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

middelloon
Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u straks krijgt, is een optelsom van al die stukjes. Dit heet een middelloonregeling. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft.
opbouw

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto jaarsalaris. Want over € 15.178 bouwt u in 2020 geen pensioen op omdat u later ook AOW van de overheid gaat ontvangen. Dit noemen we de franchise. Over het bruto jaarsalaris min het drempelbedrag bouwt u elk jaar 1,738% aan pensioen op.

premieverdeling_beide
U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Vraag bij uw werkgever na hoeveel u betaalt en hoeveel uw werkgever betaalt. De premie die u zelf betaalt vindt u terug op uw loonstrook.

Welke keuzes heeft u zelf?

waardeoverdracht

Verandert u van baan en van pensioenuitvoerder? U kunt het pensioen dat u eerder heeft opgebouwd meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

ruilen_partner_ouderdom
Wilt u het partnerpensioen voor uw partner, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan vlak voordat u met pensioen gaat, maar alleen als dat fiscaal mogelijk is.
pensioenvergelijker

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Klik door naar de pensioenvergelijker.

deeltijd_67
Wilt u eerder of later dan op uw 67e met pensioen gaan? Dit moet u ten minste 3 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.
ruilen_ouderdoms_partner
Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op de pensioendatum of als uw deelname eerder eindigt.
hoog_laag_laag_hoog Wilt u beginnen met een hoger of juist een lager pensioen? Die keuze kunt u maken vlak voordat u met pensioen gaat.

Hoe zeker is uw pensioen?

uitkeringszekerheid_risico
De hoogte van uw pensioen staat niet vast.

Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. Pensioenfonds Coram heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer betalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Pensioenfonds Coram heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen betalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
  • Klik hier voor onze financiële situatie en onze beleidsdekkingsgraad
     
waardevast
Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dat heet toeslagverlening. Dit kan alleen als de financiële situatie van Pensioenfonds Coram goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben we op de pensioenen van deelnemers als volgt verhoogd:

 
 Jaar Toeslag   Prijsstijging
 2019  0,00%  1,50%
 2018  0,00%  1,50% 
 2017  0,00%  0,00% 
 2016  0,00%  0,40% 
 2015  0,00%  0,60% 
 2014  0,00%  1,10% 
 2013 -4,40%  2,03% 
 2012  0,00%  2,37% 
 2011  0,56%  1,30%
 2010    0,00%  0,40%

tekort

Als we een tekort hebben, nemen we – als dat nodig is – één of meer van de volgende maatregelen:

  • Uw pensioen groeit niet (volledig) mee met de stijging van de prijzen.
  • Uw premie gaat omhoog.
Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval.

Welke kosten maken wij?

kosten

Pensioenfonds Coram maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren.

  • Kosten voor de administratie.
  • Kosten om het vermogen te beheren.

Wanneer moet u in actie komen?

waardeoverdracht

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dat heet waardeoverdracht.

buitenland

Als u verhuist naar het buitenland.

arbeidsongeschiktheidspensioen

Als u arbeidsongeschikt wordt.

werkloos

 Als u werkloos wordt.
samenwonen_trouwen

Als u gaat samenwonen zonder te gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan.

mijnpensioenoverzicht

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

scheiden

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt of niet langer samenwoont. vragen
 

Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten.

U kunt mailen naar: rahma.cherrat@appelpensioen.nl.
U kunt bellen naar: 085 - 2104093
U kunt ook een brief sturen naar:

Stichting Pensioenfonds Coram
T.a.v. Rahma Cherrat
Postbus 30396
1303 AJ  ALMERE

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Meer weten over uw pensioen? Klik op een van de iconen voor laag 2 en 3 van Pensioen 1-2-3.