Persoonlijke gegevens

Veranderingen in uw persoonlijke gegevens hoeft u niet aan ons door te geven. Onze administratie is gekoppeld aan de Gemeentelijke Basisadministratie. Door middel van deze koppeling beschikken wij over uw meest recente adres- en huwelijksgegevens. Veranderingen in deze gegevens moeten uiteraard wel doorgegeven worden aan de gemeente waar u woont.

Onjuiste gegevens

Staan uw persoonlijke gegevens niet juist in de informatie die u ontvangt van het pensioenfonds? Neem dan contact op met de gemeente om de aanpassing(en) door te geven. De wijzigingen worden vervolgens automatisch doorgevoerd in de administratie van het pensioenfonds via de Gemeentelijke Basisadministratie.

Buitenlands adres

Woont u buiten Nederland of emigreert u naar het buitenland? Dan moet u zelf, schriftelijk, uw adres- en huwelijksgegevens doorgeven.

Uw dossier

U dossier gegevens kunt u inzien door in het linkermenu een onderdeel te selecteren. Om de gegevens te kunnen inzien dient u eerst in te loggen. De gegevens om in te loggen heeft u per brief van ons ontvangen

Voorbehoud

Pensioenfonds Coram besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van deze website. Het kan echter voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig, onjuist of in strijd met de wet is. Pensioenfonds Coram aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Pensioenfonds Coram stelt de informatie op de website alleen beschikbaar ter kennisneming, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de lezer aanvaardt dat Pensioenfonds Coram niet aansprakelijk is voor de inhoud van de informatie of de beslissingen die op basis van de gepubliceerde informatie worden gemaakt.

De uitkomsten van de berekeningen met de pensioenplanner zijn indicatief. U kunt hier dan ook geen rechten aan ontlenen.

De gegevens in de pensioenplanner zijn gebaseerd op het huidige pensioenreglement en rekenfactoren, de bij ons bekende gegevens en een ongewijzigde werk- en privé-situatie tot pensioendatum. Wijzigingen hierin kunnen leiden tot andere pensioenuitkomsten