Ouderdomspensioen

De pensioenregeling bij Stichting Pensioenfonds Coram is een zogenaamde uitkeringsovereenkomst in de vorm van een middelloonregeling. Bij een middelloonregeling bouw je ieder jaar een stukje pensioen op. Hoeveel pensioen je in een jaar opbouwt, is onder meer afhankelijk van het salaris dat je in dat jaar verdient (de peildatum is op 1 januari). Omdat je gedurende je loopbaan ieder jaar een stukje pensioen opbouwt, wordt je totale pensioenuitkering vanaf de pensioendatum bepaald door de optelsom te nemen van deze jaarlijks opgebouwde pensioenen. Het pensioen is op deze wijze afhankelijk van het gemiddeld door jou verdiende salaris. Vandaar de naam middelloonregeling.

Ingangsdatum ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen wordt in principe uitgekeerd vanaf je 67ste. Dit pensioen ontvang je zolang je in leven bent. Je kunt ervoor kiezen het ouderdomspensioen eerder of later in te laten ingaan. Uiteraard blijft je totale ‘pensioenpot’ wel altijd even groot. Dat betekent dat de maandelijkse uitkering lager resp. hoger wordt..

Hoogte van het ouderdomspensioen

Hoe hoog je jaarlijkse ouderdomspensioen is, kun je lezen in het Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Je UPO laat zien welk pensioen je tot op heden hebt opgebouwd en welk pensioen je kunt verwachten als je tot aan je 67ste in dienst blijft. Het te bereiken pensioen dat in je UPO vermeld staat, is een inschatting. Er wordt namelijk van uitgegaan dat je tot aan je pensioen een gelijkblijvend salaris verdient. Ga je meer verdienen, dan zal ook je te bereiken pensioen toenemen.